سيد شنتياسيد شنتيا، تا این لحظه 6 سال و 5 ماه و 1 روز سن دارد

شنتيا كوچولو عشق مامان نفس بابا

شیرین زبونی و بازی های شنتیا توی 16 ماهگی

کلمات شنتیا دربوزه : اینو هر موقع که یه چیز گرد شبیه توپ ببینی می گی حالا هر چیز می خواد باشه رفته بودیم سبزی فروشی دست آقاهه کلم دیدی . بلند بلند می گفتی دربوزه و دستت رو دراز کرده بودی سمتش تا اونو بگیری لوستر اتاق خواب که شکل توپه رو همیشه می خوای بگیری و التماس می کنی که بغلت کنم بهش دست بزنی  فکر کنم آخرش (خدایی نکرده) فوتبالیست بشی    نممننم : یعنی ممنونم   بِدی یا بِجی : یعنی بده  بیلیم : یعنی بریم           بهت می گم پس مامان کیه ؟؟؟ دو دستی میزنی توی دلت و بلند میگی من! تا یه آهنگی از تلویزیون پخش میشه سریع خودتو تکون میدی و باهاش نانای می کنی و ب...
13 آذر 1392
1